O firmie Usługi Aktualności Cennik Kontakt


Szczegóły oferty

KPiR Ryczałt Karta podatkowa Wspólnoty mieszkaniowe Kadry i płace Osoby fizyczne Kontrola dokumentów

Kontrola dokumentów

Z naszego doświadczenia wiemy, że istnieją biura rachunkowe, które nie prowadzą poprawnie dokumentacji księgowej. Często zdarza się, że przejmując księgi spotykamy się z bałaganem księgowym oraz różnego typu błędami. Takie sytuacje mogą narazić przedsiębiorcę na kary nałożone przez urzędy. Oczywiste jest też, że przedsiębiorca decydując się korzystać z biura rachunkowego nie porusza się biegle po przepisach prawa podatkowego — dlatego nie ma możliwości samodzielnej weryfikacji poprawności prowadzonej dokumentacji.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi, chcielibyśmy Państwu zaoferować usługi polegające na jednorazowym lub cyklicznym sprawdzaniu dokumentacji pod względem poprawności wyliczonych podatków. Kontrola ta ma na celu wyeliminowanie zagrożeń ze strony Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych związanych z błędnie zapłaconymi podatkami.

W jaki sposób kontrolujemy Państwa księgi?

Kontrola polega na sprawdzeniu poprawności każdego z miesięcy z osobna. Sprawdzamy poprawność zaksięgowania faktur oraz wyliczenia podatku dochodowego, rejestry VAT, deklaracje podatkowe i ZUS, poprawność sporządzonych list płac oraz naliczeń składek ZUS.

Kontrola odbywa się po wcześniejszym omówieniu jej szczegółów. Czas jej trwania jest uzależniony od ilości miesięcy oraz dokumentów, jakie będą przez nas weryfikowane.

Dodatkowo, jeżeli po takiej kontroli, zdecydują się Państwo podpisać z nami umowę na prowadzenie usług księgowych, opłata za usługę kontroli dokumentów będzie podlegała obniżce.