O firmie Usługi Aktualności Cennik Kontakt
 O firmie Zasady współpracy Czy wiesz, że...

Zasady współpracy

  1. Biuro Rachunkowe EKSPERTA świadczy swoje usługi na podstawie podpisanej z Klientem umowy. Umowa ta, w której Biuro zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zapewnia Klientowi bezpieczeństwo w zakresie powierzenia obsługi księgowej i kadrowo-placowej.
  2. Biuro Rachunkowe EKSPERTA ponosi prawną i finansową odpowiedzialność za poprawność i terminowość zobowiązań wynikających z umowy. Jeśli Klient poniesie szkodę na skutek niewłaściwej interpretacji lub błędu ze strony Biura, będzie mógł odzyskać pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Biuro ma zawartą obowiązkową umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
  3. W trosce o bezpieczeństwo powierzanych dokumentów, dane finansowe Klientów Biura zabezpieczają markowe, niezawodne systemy komputerowe, nowoczesne programy księgowo-finansowe i kadrowo-płacowe oraz archiwizacja danych.
  4. Biuro Rachunkowe EKSPERTA zwraca również uwagę na konieczność opisywania faktur kosztowych. Przypominamy, że istnieje obowiązek powiązania ponoszonych kosztów z przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej, przychodem lub zabezpieczeniem przychodu.