Polski Ład - zmiany ważne dla podatników

Poniżej niektóre zmiany, na które podatnicy powinni zwrócić szczególną :

Zmiany w skali podatkowej oraz ulga dla klasy średniej

Projekt przewiduje korzystne dla podatników zmiany w zakresie skali podatkowej, a mianowicie podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 8000 zł do 30.000 zł oraz podwyższenie drugiego progu podatkowego z 85.528 zł do 120.000 zł.

Ulga dla klasy średniej to kolejne całkiem nowe rozwiązanie, które ma na celu chronić klasę średnią przed skutkami wprowadzonych zmian. W praktyce, jeśli pracownik osiągnie przychód z umowy o pracę od 5701 zł brutto do 11 141 zł brutto miesięcznie, płatnik będzie mógł zastosować tę ulgę podczas wyliczania podatku.

Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej

Od przyszłego roku nie będzie można odliczać składki zdrowotnej od podatku. Składka w wysokości 9% będzie obliczana od dochodu (w przypadku pracowników i przedsiębiorców opodatkowanych według zasad ogólnych).

W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych 19% podatkiem liniowym składka wyniesie 4,9% dochodu. Nie będzie jednak mogła być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli wyniesie ok. 270 zł.

U podatników rozliczających się w oparciu o ryczałt od przychodów składka będzie uzależniona od wysokości przychodów. Podstawą wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Wysokość przychodów Podstawa wymiaru składki Wysokość składki*
do 60.000 zł 60% przeciętnego wynagrodzenia ok. 300 zł
od 60.000 zł do 300.000 zł 100% przeciętnego wynagrodzenia ok. 500 zł
powyżej 300.000 zł 180% przeciętnego wynagrodzenia ok. 900 zł

*Wysokość składki oszacowana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kw. 2020 r., które wyniosło 5656,51 zł.

Z kolei u podatników rozliczających się w oparciu o kartę podatkową składka wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 270 zł.

Polski Ład - zmiany ważne dla podatników

Zobacz także

img-izabela

Izabela Peszko

Właścicielka biura

Jako nowoczesne biuro rachunkowe, EKSPERTA daje swoim Klientom gwarancję bezpieczeństwa i najwyższą jakość oferowanych usług. Wybiera rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Decydując się na współpracę z biurem rachunkowym EKSPERTA inwestują Państwo w rozwój swojej firmy. Od tej pory nad Waszymi sprawami będzie czuwać profesjonalista.

Poznaj usługi